Käyttöehdot

Elämäniloa-sivujen yleiset käyttöehdot

Elämäniloa-sivuston pääasiallisena palveluntuottajana toimii ja sivuja ylläpitää:

Oulun seudun omaishoitajat ry
Isokatu 47, katutaso, 90100 Oulu
puh. 08 882 1690

Elämäniloa-sivuston ylläpidon sähköpostiosoite on: minna.hernberg@osol.fi

Palveluntuottajan vastuu

Elämäniloa-sivustolla olevien linkkien toimivuus tarkistetaan säännöllisesti. Toimimattomat linkit korjataan tai poistetaan. Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa Elämäniloa-sivustolta linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta palvelusta tai materiaalista. Palveluntuottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä, käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta, eikä takaa Elämäniloa-sivuston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa.

Käyttäjän vastuu

Elämäniloa-sivuston käyttäjä saa maksullisen käyttöoikeuden (hinta neuvoteltavissa sopimuskohtaisesti) kurssin sisältöön käyttäjätunnuksella ja salasanalla soittamalla palveluntuottajan numeroon 08 882 1690 tai laittamalla sähköpostia minna.hernberg@osol.fi.

Elämäniloa-kurssia ohjaavilta henkilöiltä edellytetään sosiaali- tai terveysalan koulutusta sekä riittävää tietopohjaa ja kokemusta psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisesta ja ryhmän ohjaamisesta. Käyttäjä ei saa siirtää Elämäniloa-sivuston käyttöoikeutta tai antaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle osapuolelle paitsi saman organisaation sisällä.

Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet

Elämäniloa-sivuston materiaalia voi tulostaa ja käyttää vapaasti, kunhan mainitsee tietolähteen ja päivämäärän. Tämä koskee myös kolmannen osapuolen materiaalia. Poikkeuksena ovat sivustolla käytetyt valokuvat, joita ei saa tallentaa, julkaista, jäljentää, siirtää tai muuttaa ilman tekijänoikeuksien haltijan kirjallista lupaa (poikkeuksena tekijänoikeuslain tarkoittama yksityinen käyttö).

Elämäniloa-sivustoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.