Toimijat

Elämäniloa-kurssin™ toteuttajana voi toimia yhteisö tai yritys. Kurssin ohjaajalla tulee olla tietämystä omaishoitotilanteista sekä ymmärrystä omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa arkielämästä. Ohjaajalta edellytetään myös ammatillista kokemusta ryhmänohjauksesta, toiminnallisten menetelmien käytöstä sekä ymmärrystä vertaistuesta. Toimijana voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, omaishoitajayhdistys tai jokin muu yhteisö, jonka toimintapiirissä on omaishoitajia. Kurssia voi soveltaa myös muille kohderyhmille, esimerkiksi maahanmuuttajille, eron kokeneille, erilaisille sururyhmille, äkillisesti sairastuneille tai vammautuneille ja eläkkeelle jääville. Olennaista on, että kurssille tulevat ovat taustaltaan samankaltaisessa tilanteessa olevia ja ovat kokeneet jonkin suuren muutoksen elämässään.

Koska ryhmän kanssa tehtävä työ on intensiivistä, kahden työntekijän työpanos on suositeltavaa, mikäli aiotaan huomioida jokaisen kurssilaisen tarpeet kokonaisvaltaisesti. Ihanteellista siis olisi, että kurssin ohjaa kaksi henkilöä, mutta yksikin henkilö voi viedä kurssin läpi.